Systém EBL128

Obecně
EBL128 je analogovým adresným systémem EPS. V systému lze používat nejen analogové adresné kouřové a tepelné hlásiče (včetně multihlásičů), adresné tlačítkové hlásiče a adresné vstupně-výstupní prvky, ale i neadresné konvenční hlásiče. Ústředna může, na jedné smyčce COM, komunikovat až s 255 adresnými vstupními a výstupními prvky. Smyčka se používá k připojení samočinných hlásičů, tlačítkových hlásičů a obecných vstupů a výstupů s velně programovatelnými zákaznickými funkcemi. Rovněž je možné připojit k ústředně až 16 konvenčních hlásících linek s neadresnými hlásiči. EBL128 splňuje ČSN EN54: ČSN EN54 část 2 (Ústředny) a ČSN EN54 část 4 (Napájení).

EBL128 – jedinečný koncept pro včasnou detekci bez nežádoucích poplachů
EBL128 je členem nové generace systémů EPS. S jedinečnou funkcí spolupráce při adaptaci okolnímu prostředí, vlastní sebediagnostikou a funkcí sledování vzájemné aktivity, může být systém nainstalován téměř v jakýchkoliv objektech.

Každý analogový kouřový hlásič v systému se individuálně přizpůsobuje okolnímu prostředí. Citlivost každého analogového hlásiče tak zůstává konstantní s ohledem na individuální zaprášení.
Každá dlouhodobá změna se odlišuje od krátkodobé změny způsobené např. doutnajícím ohněm.
Funkce sebediagnostiky detekuje každou odchylku od normálního stavu v elektronických obvodech a detekční komůrce.
Rodina současné technologie analogových hlásičů poskytuje ústředně přesné a nezkreslené informace o výskytu kouře a/nebo teplotních změnách v instalaci.

Přehled systému:

Ke smyčce COM lze připojit velké množství prvků:

 • Analogové hlásiče
 • Konvenční hlásiče
 • Adresné tlačítkové hlásiče
 • Adresné proti-zkratové izolátory
 • Monitorované adresné výstupní prky
 • Adresné vstupně výstupní prvky
 • Adresné sirény a sirénové patice
 • Adresné napájecí zdroje

Systém elektrické požární signalizace EBL128 je vybaven sadou funkcí, které splňují nejpřísnější požadavky detekce požáru, prezentace poplachu a měření.

 • Při určité servisní úrovni zaprášení hlásiče je automaticky vygenerován servisní signál.
 • Systém podporuje velké množství požárních detekčních (poplachových) algoritmů, které mohou být každému analogovému hlásiči přiřazeny individuálně.
 • Dvoustupňová signalizace. Výstup pro ZDP může být zpožděn o čas potřebný k okamžitému prošetření příčiny požárního poplachu.
 • Jednotlivé hlásiče, zóny, programovatelné výstupy a výstupy pro ZDP lze individuálně blokovat.
 • Interně a/nebo externě ovládané časové kanály. Např. externím časovačem lze blokovat jeden nebo více poplachových prvků nebo zón nebo dynamicky přepínat režimy DEN/NOC. Výstupy mohou být programovány velmi flexibilně a umožňují ovládání sirén, požárních dveří, SHZ atd.
 • K ústředně lze připojit až 8 externích zobrazovačů, jakými jsou externí tablo nebo jednotky dvoustupňové signalizace.
 • Prezentace aktuálního stavu systému na PC nebo Pocket-PC přes Web-server připojený k intranetu (LAN) nebo Internetu. V případě požárního poplachu, poruchy, zaprášení atd. odesílá e-maily na určené adresy. Web-server také poskytuje přenos informací externím systémům / zařízením, např. ZDP Radom STX-23.

Ústředna 4550 je kompletním systémem s jednou smyčkou pro 255 adres. Ústředna je vybavena vestavěným napájecím zdrojem. Baterie se umísťují dovnitř skříňky ústředny. Dovnitř ústředny lze zapojit až 4 rozšiřovací desky.

Rozšiřovací desky jsou:

 • 8 zónová rozšiřovací deska 4580. Deska s 8 neadresnými hlásícími linkami (zónové vstupy). Do jedné ústředny lze zapojit 2 takovéto desky.
 • 8 reléová rozšiřovací deska 4581. Deska s 8 programovatelnými přepínacími reléovými kontakty.

Nástroj pro plánování, instalaci a uvádění do provozu
Moderní systémy EPS jsou velmi komplexní a všestranné. Aby byl zajištěn optimální výkon, nákladově efektivní projekce, instalace, spouštění a údržba systému, poskytuje Panasonic distributorům EBLWin - výkonný počítačový nástroj pro MS Windows. EBLWin je kompletním balíkem podpory pro systém EBL128. Veškerá konfigurace, diagnostika a nastavení se provádí na PC a následným downloadem do ústředny. Pro rychlejší a snadnější spouštění je k dispozici "funkce auto generování SSD".