Elektrická požární signalizace Panasonic

Požadavky na systémy elektrické požární signalizace neustále vzrůstají. Systém musí být během celého dne při různých aktivitách v nejvyšší možné pohotovosti. Nejdůležitější úlohou systému elektrické požární signalizace je včasná detekce požáru tak, aby se podařilo zachránit životy a majetek v různých prostředích. Obtížně zjistitelné požáry, např. žhnutí a doutnání, musí být rychle a efektivně detekovány.

Na druhé straně, neméně důležité je redukovat nežádoucí poplachy na minimum, kdy systém musí mít vysokou i nízkou citlivost "současně". Každý systém je rovněž vystaven neustále se zvyšující úrovni interference od zařízení, jakými jsou mobilní telefony, mikrovlnné spoje a změny v okolním prostředí.

Všechny tyto požadavky vyúsťují v inteligentní systémy, kde jak ústředny, tak hlásiče, musí být vybaveny inteligencí.