Systém EBL512 G3

Obecně
EBL512 G3 je analogový adresný systém EPS, ve kterém je možné používat i konvenční neadresné hlásiče. EBL512 G3 splňuje požadavky ČSN EN54, část 2 (Ústředny) a část 4 (Napájecí zdroje). Každá ústředna může komunikovat až s 1012 adresami, kterými mohou být hlásiče, vstupně výstupní prvky, napájecí zdroje apod. Z těchto adres může být až 512 prvků poplachovými body.

Stáhněte si brožuru EBL512 G3 a dozvíte se více o jedinečném konceptu tohoto systému společnosti Panasonic, který svým výkonem překonává běžné hranice.

Každá ústředna EBL512 G3 je vybavena čtyřmi kruhovými komunikačními smyčkami pro připojení obvodových prvků, jako jsou analogové hlásiče, tlačítkové hlásiče, vstupní a výstupní prvky a další. Každý prvek na smyčce zabírá jednu adresu.
Každá ústředna může pracovat samostatně nebo být zapojena do sítě EBLRing nebo TLON (Echelon) o celkové kapacitě až 30 ústředen. Celkové množství hlásičů a ostatních obvodových prvků v plném systému je 30 360. Každá ústředna má plný přístup ke všem informacím v ostatních ústřednách na stejné síti resp. systému.

EBL512 G3 - jedinečný koncept pro včasnou detekci bez nežádoucích poplachů.
EBL512 G3 je třetí generací systémů EPS. S jedinečnou funkcí spolupráce při adaptaci okolnímu prostředí, vlastní sebe diagnostikou a funkcí interaktivity, může být systém nainstalován téměř v jakýchkoliv objektech.

 • Každý analogový hlásič v systému se individuálně přizpůsobuje okolnímu prostředí. Citlivost každého analogového hlásiče je konstantní i přes jeho individuální znečistění nebo použití v prašném prostředí. Každá dlouhodobá změna se odlišuje od krátkodobé změny způsobené např. doutnajícím ohněm.
 • Funkce sebe diagnostiky detekuje každou odchylku od normálního stavu v elektronice a v detekční komůrce. Funkce interaktivity používá informace od jednoho, dvou nebo většího množství hlásičů v systému, aby poskytovala jistější detekci skutečného ohně.
 • Rodina současné technologie analogových hlásičů poskytuje ústředně přesné a nezkreslené informace o výskytu kouře a teplotních změnách v instalaci.

Přehled systému:

Ke čtyřem smyčkám COM lze připojit velké množství prvků:

 • Analogové adresné hlásiče - taktéž jiskrově bezpečné hlásiče
 • Konvenční hlásiče
 • Adresné tlačítkové hlásiče
 • Adresné proti-zkratové izolátory
 • Adresné vstupní a výstupní prvky - sledované výstupy
 • Adresné akustické prvky, sirény a majáky

Systém EBL512 G3 je vybaven sadou funkcí, které splňují nejpřísnější požadavky detekce požáru, prezentace poplachu a měření prostředí.

Při určité úrovni zaprášení hlásiče je automaticky vygenerován servisní signál.
Systém podporuje velké množství požárních detekčních algoritmů, které mohou být individuálně přiřazeny každému analogovému hlásiči.
Dálková správa systému přes globální sítě.
Režim DEN, tj. výstup pro ZDP může být zpožděn o čas potřebný k okamžitému prošetření příčiny požárního poplachu.
Jednotlivé hlásiče, zóny, nastavitelné výstupy a výstupy pro ZDP lze individuálně blokovat.
Interně a/nebo externě ovládané časové kanály. Např. externím časovačem lze blokovat jeden nebo více poplachových prvků nebo dynamicky přepínat režim DEN/NOC.
Výstupy mohou být nastaveny velmi flexibilně a umožňují ovládání sirén, požárních dveří, SHZ atd.
Ke každé ústředně lze připojit až 16 zobrazovačů, např. externích tabel nebo ovladačů režimu DEN.
Prezentace aktuálního stavu systému na PC nebo mobilních zařízeních Bránupřipojenou k intranetu (LAN) nebo Internetu. V případě požárního poplachu, poruchy, zaprášení atd. odesílá e-maily na určené adresy. Brána také poskytuje přenos informací externím systémům a zařízením, např. ZDP Radom STX-23 nebo grafické nadstavbě AlViS.

Každá ústředna, 5000 / 5001, je vybavena čtyřmi kruhovými smyčkami pro max. 1012 adres, ze kterých 512 může být poplachovými body. Ústředna má vlastní interní napájecí zdroj. Záložní akumulátory se většinou umísťují dovnitř skříňky ústředny. Dovnitř ústředny lze nainstalovat až 6 rozšiřovacích desek.

Rozšiřovací desky:

 • 8 zónová rozšiřovací deska 4580. Rozšiřovací deska s osmi hlásícími linkami pro konvenční neadresné hlásiče.
 • 8 reléová rozšiřovací deska 4581. Rozšiřovací deska s osmi přepínacími programovatelnými reléovými kontakty.
 • Vstupně výstupní rozšiřovací deska 4583. Rozšiřovací deska se třemi programovatelnými výstupy a pěti programovatelnými vstupy. (Tato deska je vyvinuta v souladu s požadavky německé VdS.)

Síť ústředen systému EBL512 G3
Ústředny systému EBL512 G3 lze zapojovat do sítě EBLRing pomocí optických vláken nebo metalických kabelů. Síťové karty sítě EBLRing již obsahují rozhraní pro optická vlákna, takže se optické vlákno zapojuje přímo do síťové karty. Systém rovněž podporuje síť TLON (Echelon). Do sítě EBLRing nebo TLON lze zapojit až 30 ústředen.

Nástroj pro plánování, instalaci a uvádění do provozu
Moderní systémy EPS, jako je EBL512 G3, jsou velmi komplexní a všestranné. Aby byl zajištěn optimální výkon, nákladově efektivní projekce, instalace, spouštění a údržba systému, poskytuje Panasonic distributorům výkonný nástroj. Tímto nástrojem je PC program EBLWin pro Windows, který je kompletním balíkem podpory pro systém EBL512 G3 a EBLOne. Veškerá konfigurace, nastavení a diagnostika systému se provádí z PC a nahráním do ústředny. Progamem EBLWin se rovněž nastavuje síť EBLRing a Brána.

K nastavení sítě TLON se používá programový nástroj TLON Manager.