Katalogové listy

Katalog EPS
Elektrická požární signalizace 2013 (český se připravuje)

Systémy EPS EBL512 G3 EBL128
  x
x  

Ústředny (c.i.e.) EBL512 G3 EBL128
  x
x  

Analogové hlásiče EBL512 G3 EBL128
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

Adresné prvky smyčky COM EBL512 G3 EBL128
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

Zobrazovací prvky EBL512 G3 EBL128
x x
x x
x x
x x
x x
x x

Konvenční hlásiče (připojené přes zónové vstupy) EBL512 G3 EBL128
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

Jiskrově bezpečné prvky pro rizikové oblasti (Ex) EBL512 G3 EBL128
x x
x x

Příslušenství EBL512 G3 EBL128
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x  
x  
x x
x x
x  
x x

Bezdrátové prvky EBL512 G3 EBL128
x x
x x
x x

Instalační pokyny

Produkt

Starší a náhradní prvky (nepoužívejte do nových instalací)