Katalogové listy

● Systémy

Systémy EPS EBL512 G3 EBL128
  x
x  

● Ústředny

Ústředny (c.i.e.) EBL512 G3 EBL128
  x
x  

● Analogové hlásiče

Analogové multi EBL512 G3 EBL128
x x
x x
x x

Analogové kouřové EBL512 G3 EBL128
x x
x  

Analogové tepelné EBL512 G3 EBL128
x x
x x

Patice EBL512 G3 EBL128
x x
x x
x x
x x
x x

● Tlačítkové hlásiče

Tlačítkové hlásiče EBL512 G3 EBL128
x x
x x

● Adresné prvky

Adresné vstupně výstupní prvky EBL512 G3 EBL128
x x
x x
x x
x  
x  
x x

Adresné napájecí zdroje EBL512 G3 EBL128
x x

Adresné sirény a VAD EBL512 G3 EBL128
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

● Nasávací hlásiče

Nasávací hlásiče EBL512 G3 EBL128
x x
x x
x x
x x

● Zobrazovací prvky

Zobrazovací prvky EBL512 G3 EBL128
x x
x x

● Konvenční hlásiče

Kouřové EBL512 G3 EBL128
x x

Tepelné EBL512 G3 EBL128
x x
x x

Patice EBL512 G3 EBL128
x x

● Jiskrově bezpečné

Jiskrově bezpečné prvky pro rizikové oblasti (Ex) EBL512 G3 EBL128
x x
x x
x x

● Nouzové a únikové osvětlení

Nouzové osvětlení a únikové osvětlení EBL512 G3 EBL128
x  
x  
x  
x  

● Software

Software EBL512 G3 EBL128
x x
x x
x x

● Bezdrátové hlásiče

Bezdrátové prvky EBL512 G3 EBL128
x x
x  
x x
x x
x  

● Příslušenství

Příslušenství EBL512 G3 EBL128
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x  
x x
x x
x  
x x
x