MX nouzové a únikové osvětlení

Jednotky MX lze použít ve vnitřním prostředí, jako jsou kanceláře, hotely, nákupní centra a další veřejné prostory.
Únikové osvětlení je udržované, tj. světla jsou vždy zapnutá, a to jak při výpadku napájení ze sítě, tak i v případě jeho přítomnosti. Nouzová světla jsou neudržovaná, tj. světla svítí pouze při výpadku síťového napájení nebo v případě nouze.

Úniková světla mají také možnost použití panelu s červeným křížem. Červeného kříže se dosáhne montáží panelu červeného kříže na piktogram MX25 a MX40.
Červený kříž se na únikovém světle aktivuje hlásičem nebo zónou ve stavu požárního poplachu, aby signalizoval zakázaný směr úniku.

Nouzové osvětlení a únikové osvětlení EBL512 G3 EBL128
x  
x  
x  
x